Keurmerken CWB en Keurmerk.info

Privacy op Complete Vloeren

Privacy statement

Completevloeren.nl gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Hierbij houdt Completevloeren.nl zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen gegevens

Completevloeren.nl legt gegevens vast in een of meer bestanden. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Completevloeren.nl. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via onze website of door middel van orderformulieren of telefonisch contact. Hieronder staat vermeld wanneer wij uw gegevens nodig hebben.

  1. 1. Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naw gegevens en email adres nodig om uw bestelling uit te voeren.
  2. 2. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens verzamelen wij ter behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.
  3. 3. Wij houden u graag op de hoogte van voor u relevante acties, speciale aanbiedingen en site verbeteringen van completevloeren.nl.
 

Communicatiedoeleinden

Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden beoogt completevloeren.nl online de communicatie tot stand te brengen via het internet. Voor dit doel registreren wij een IP-adres. Onze browser installeert dunctionele cookies die binnen de cookiewetgeving gebruikt mogen worden. Daarnaast maakt onze webshopgebruik van google analytics om te zien wie er een bezoek brengt aan onze webshop.